Wymiana oświetlenia

Modernizacja oświetlenia wskazana jest wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są przestarzałe technologicznie, nieefektywne i energochłonne źródła światła. Przestarzałe oświetlenie jest także nieprzyjazne dla pracowników i środowiska dlatego warto je wymienić.


Oświetlenie LED dzięki niewielkiemu zużyciu energii, generuje bardzo duże oszczędności, Technologia LED jest najbardziej efektywnym finansowo źródłem światła. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów produkcji, a tym samym zwiększenie wydajności zakładu. 

Mobirise

Oszczędności dla biznesu i korzyści dla pracowników

Modernizacja oświetlenia to inwestycja związana z wydatkowaniem określonej kwoty pieniędzy. Istnieje rozwiązanie, które pozwala właścicielom budynków lub instalacji przemysłowych na realizację inwestycji bez angażowania środków własnych, a inwestycja spłacana jest z uzyskanych środków z oszczędności energii. Takim rozwiązaniem jest formuła ESCO, która polega na tym, że firma instalująca oświetlenie sama finansuje zakup i wymianę oświetlenia. Klient spłaca zobowiązania względem firmy ESCO kompensując je z oszczędnościami jakie uzyskuje w efekcie opłacania mniejszych rachunków. 

Dzięki ESCO zyskujesz natychmiastowe oszczędności energii bez konieczności ponoszenia początkowych kosztów. Długoterminowo zwiększasz zyski przedsiębiorstwa. 

   Zapewniamy kompleksowe wsparcie w modernizacji i uzyskaniu wszelkich korzyści idących za taką formą inwestycji.  

Na czym polega współpraca 

Rozpoczynamy od audytu i analizujemy aktualne zużycie prądu wynikające z systemu oświetlenia

Efektem audytu jest
zaproponowanie konkretnej strategii i wskazania konkretnych obszarów, które prowadzą do uzyskania realnych oszczędności.

Doradzamy jak można sfinansować wymianę. Istnieje forma dotacji, leasingu.

Mamy do dyspozycji  rozwiązanie w modelu ESCO w którym wymiana i montaż oświetlenia jest w pełni przez nas finansowana.
Spłata instalacji rozłożona jest na płatności ustalone w harmonogramie i wynika z oszczędności generowanych przy comiesięcznych rachunkach za energię.
 

Dla kogo jest to właściwe rozwiązanie ?

Nasze wsparcie adresujemy do każdego klienta zainteresowanego uzyskaniem realnych oszczędności,  zmniejszeniem rachunków za energię i chcącego zwiększyć efektywność swojego biznesu. 

Wymianę oświetlenia oferujemy dla:

firm przemysłowych,
jednostek samorządu terytorialnego,
spółdzielni mieszkaniowych,
właścicieli budynków komercyjnych,
właścicieli budynków biurowych.

Co zyskujesz ?

Technologia LED jest najbardziej opłacalnym finansowo źródłem światła. Odpowiednio dobrane diody i oprawy mogą spowodować że zużycie energii jest ponad 10 razy mniejsze. Może to obniżyć koszty do 80%.

Korzystając z formuły ESCO otrzymujesz kompletną instalację wraz z montażem nie ponosząc żadnych kosztów.

Obniżając zapotrzebowanie na energię elektryczną ograniczasz produkcje i zużycie energii, co w sposób bezpośredni wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.

Poprawa bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w obiekcie
 

Przebieg procesu wymiany i instalacji oświetlenia

1

Przygotowanie

Audyt energetyczny/efektywności. Zgłoszenie przez przedsiębiorce potrzeby wymiany oświetlenia 
2

Projektowanie rozwiązania

Propozycja i dobór odpowiedniego oświetlenia - zamienników LED. Wykonanie projektu i obliczeń kosztów oraz uzyskanych oszczędności
3

Rozliczenie

Podpisanie umowy i wykonanie montażu 


Skutecznie zmniejszamy
rachunki za energię


Skontaktuj się z nami


Najlepszą formą poznania jest  zawsze kontakt bezpośredni więc  zapraszamy  do spotkania osobistego lub w online.  

Napisz 

HTML Creator